TH-Live คำแนะนำในการเติมเงินในบัญชี
TH-Live คำเติมเงินด้วยบัญชีธนาคาร

โปรดเปิดแอพ TH-Live ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อฝากเงินในแอพ
ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอพพลิเคชัน,คลิกที่ของฉัน,คลิก เติมเงินและคลิกที่โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 2: ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม,ระบุชื่อจริง,หมายเลขบัญชีธนาคารและส่งใบฝากเงินทาง TH-Live ถัดไป คัดลอกหมายเลขบัญชีธนาคารของเรา ชื่อผู้รับเงิน ธนาคารผู้รับเงินและจำนวนเงินที่โอนสอดคล้องกับจำนวนเงินที่โอนจริง

วิดีโอสอนแบบละเอียด:

(2) คำแนะนำในการโอนเงินและฝากเงินออนไลน์
โปรดเปิดแอพ TH-Live ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อโอนเงินในแอพ

1.วิธีการโอนเงินด้วยแอพ TrueMoney Wallet

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอพพลิเคชัน, คลิกที่ของฉัน, คลิกเติมเงิน เลือก TrueMoney Wallet จากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วคลิกเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่โอนเงิน, จากนั้นคลิกตามลูกศร เพื่อเลือกวิธีการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3: เลือกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, จากนั้นคลิกเลือกธนาคารปลายทาง

ขั้นตอนที่ 4: หลังจากเลือกธนาคารปลายทางเสร็จแล้ว , ระบุเลขบัญชีผู้รับ,จำนวนเงินที่การโอน, จากนั้นคลิกเพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงจากนั้นคลิกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

วิดีโอสอนแบบละเอียด:

2. ธีการโอนเงินด้วยแอพ Shopee Pay

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอพพลิเคชัน, คลิกที่ของฉัน, คลิกเติมเงิน เลือก Shopee Pay จากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วคลิกเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่โอนเงิน, จากนั้นคลิก ไปยังบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3: คลิกเลือก,จากนั้นเลือกธนาคารที่ต้องการจะโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 4: ระบุชื่อบัญชีผู้รับโอน,เลขบัญชี,จำนวนเงิน,จากนั้นคลิกถัดไป, จากนั้น R เพื่อไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนสำหรับธนาคารนี้อีก
(ขั้นตอนนี้จะคลิกหรือไม่คลิกก็ได้ค่ะ) จากนั้นจากคลิก ถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: คลิกเลือกยอดเงินในวอลเล็ท (เผื่อหักจากยอดเงินในวอลเล็ท), จากนั้นคลิกชำระเงิน

(3) คำแนะนำในการถอนเงิน
โปรดเปิดแอพ TH-Live ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อถอนเงินในแอพ TH-Live
ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอพพลิเคชัน, คลิกที่ของฉัน, คลิกถอนเงินเพื่อเข้าสู่หน้าถอนเงิน, จากนั้นคลิกถอน

ขั้นตอนที่ 2: คลิก กรุณาผูกบัญชีธนาคารก่อน, ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร, คลิกที่ รับรหัสยืนยัน,ระบุรหัสยืนยันที่ได้รับ ตั้งค่ารหัสการถอนเงิน, จากนั้นคลิกส่ง

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากผูกบัญชีธนาคารเสร็จแล้ว, ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะถอน,รหัสการถอนเงินและคลิกถอน,การถอนเงินสำเร็จแล้ว

วิดีโอสอนแบบละเอียด:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *